Nanny baby club
Для малюків 2 – 3 роки
ПРОГРАМА «М'ЯКИЙ СТАРТ»
Програма спрямована на розвиток дитини та її адаптацію до навчального процесу у групі

Якщо ви плануєте, щоб ваша дитина займалася не тільки індивідуально, але і в групі дітей, необхідно м'яко підготувати її до прийняття певних правил. Вік від 1,5-а до 3-х років - найбільш вдалий час для соціалізації, тому що в цей період більшість дітей починає активно цікавитися іншими людьми і прагнути до спілкування.

Заняття за програмою «М'який старт» спрямовані на розвиток дитини та на адаптацію до самостійного (без мами) навчання у групі. Відвідуючи таку групу, малюк знаходить почуття безпеки і довіри до навколишнього світу. Він поступово звикає до того, що мама може перебувати не поруч з ним, а в іншому кінці кімнати, в іншій кімнаті, вдома, на роботі. Дитина починає отримувати задоволення від самостійного дослідження навколишнього світу.

Перед заняттям вихователь готує предметне розвиваюче середовище, яке стимулює розвиток пізнавальної активності дитини та сприяє появі різних ситуацій спілкування між дітьми та дорослими. На заняттях він використовує ситуації, які виникають природнім шляхом та м'яко направляє увагу дитини до областей, які актуальні для розвитку та спілкування. Фахівець може працювати як з групою, так і індивідуально, ступень концентрації уваги дітей поступово збільшується, і вони включаються в спільну діяльність.

На заняттях за програмою "М'який старт" ми розвиваємо в дитині:
1
готовність грати з іншими дітьми та дорослими
2
готовність використовувати мову для спілкування
3
готовність вдосконалювати координацію, загальну і дрібну моторику
4
готовність брати участь разом з іншими дітьми в різних видах діяльності
5
готовність займатися самостійно без участі батьків
Результати занять стають помітними приблизно через два місяці – відбувається стрибок в мовленнєвому, інтелектуальному та соціальному розвитку дитини.


Ми радимо розпочати з комплексних розвиваючих занять тривалістю 1,5 години з мамою (або іншим дорослим), потім поступово вивести дорослого з навчального процесу, поступово збільшуючи час перебування дитини у Клубі аж до режиму міні-садочка (5-годинне перебування).

ЗМІСТ ЗАНЯТЬ
БЕБІФІТНЕС
Рухові навички - один з основних показників хорошого фізичного і психічного розвитку. Стимуляція рухових функцій впливає на фізіологічні процеси, що відбуваються в нервовій системі, і сприяє подальшому руховому, психічному і мовному розвитку дитини. Крім того, через роботу саме з руховою сферою можна вирішувати проблеми, пов'язані з довільністю, контролем і загальним тонусом.

Ціль заняття: розвиток життєво необхідних видів рухових дій: ходьби, бігу, стрибків, метання, лазіння; формування таких фізичних якостей організму, як спритність, сила, гнучкість, швидкість, загальна витривалість, рівновага.

Зміст заняття: вільна гра у залі «Лабіринт»
ЛОГОРИТМІКА
«Лого» (з гр.) — виховання правильного мовлення і «ритміка» (з гр.) — рівномірний, розмірений. Під час виконання логоритмічних вправ прискорюється розвиток правильного мовлення, вдосконалюється загальна та дрібна моторика, формуються рухові навики і вміння, просторові (оптико-просторові) уявлення, уміння зосередити увагу (слухову, зорову, тактильно-вібраційну), довільно переміщуватися в просторі відносно об'єктів, розвиваються слухова, зорова та рухова пам'ять, сила, спритність, координація рухів, рухова реакція на звуковий і зоровий подразник, витривалість, гальмівна діяльність, уміння переключитися з однієї діяльності на іншу.

Ціль заняття: розвиток фонематичного слуху (сприйняття звуків вимови), розширення словникового запасу, розвиток слухової уваги і пам`яті, уточнення артикуляції (положення губ, язика, зубів при вимові звуків), вироблення чітких координованих рухів у взаємозв`язку із мовою, розвиток мелодико-інтонаційних компонентів вимови, творчої фантазії і уяви, постановка правильної постави, відчуття ритму, просторової орієнтації, вміння напружувати та розслабляти м`язи тіла.

Зміст заняття: система рухових вправ, у яких різні рухи (тулуба, голови, рук, ніг) супроводжуються вимовою спеціального мовного матеріалу з музичним супроводом.
ПСИХОКОГНІТИКА
Психічний розвиток (psyché – душа) – розвиток вищих психічних функцій, таких як емоції, воля, поведінка, самооцінка, цілеспрямовані дії та інше.

Когнітивний розвиток (cognitio — знання, пізнання) — розвиток всіх видів розумових процесів, таких як сприйняття, пам'ять, формування понять, рішення завдань, уява та логіка.

Вивчаючи навколишнє оточення і експериментуючи з речами, діти пізнають навколишній світ: вони дізнаються властивості і можливості різних предметів і матеріалів і розуміють, яким чином можуть самі впливати на навколишнє. Когнітивні (пізнавальні) навички, якими дитина оволодіває в дошкільному віці, надалі визначають його здатність до читання, письма, рахунку, а також до абстрактного і логічного мислення.

Ціль заняття: вчити дитину пізнавати світ та успішно засвоювати знання, розвиток всіх видів розумових процесів, розвиток психічних функцій (емоції, воля, поведінка, самооцінка, цілеспрямовані дії та інше).

Зміст заняття: вправи на розвиток логічного мислення, концентрації уваги, пам'яті, уяви.
СЕНСОМОТОРИКА
Сенсомоторика (від лат. Sensus - почуття, відчуття і motor - двигун) - взаємокоординація сенсорних і моторних компонентів діяльності.

Сенсомоторний розвиток складає фундамент загального розумового і психічного розвитку людини, а повноцінне сприйняття світу - це база для успішного оволодіння багатьма видами діяльності. Тому розвиток сенсорних функцій має велике значення для всього подальшого розвитку дитини. Сенсорні функції розвиваються в тісному взаємозв'язку з руховими навичками, тому важливо стимулювати накопичення чуттєвого досвіду, поєднуючи його з моторною активністю. Дитину необхідно навчати комплексному обстеженню предметів із залученням зору, слуху, рухів рук.

Ціль заняття: активізація міжпівкульної взаємодіії, синхронізація роботи півкуль головного мозку, підвищення стресостійкості, розвиток мисленнєвої діяльності, пам'яті, уваги, розумової витривалості; розвиток дрібної моторики рук, розвиток координації руху кистей рук, формування уявлення про форму, величину предметів, положення їх у просторі, активізація сенсорного сприйняття.

Зміст заняття: вправи на розвиток дрібної та загальної моторики, робота з сенсорними матеріалами та тренажерами.
Очікувані результати занять.
Заняття в цій групі розраховані на цілий навчальний рік. Але вже через два місяці (в середньому) ви можете помітити, що дитина:
приходить на заняття з задоволенням, радіє, коли ви говорите їй про те, що збираєтеся в «ЕкоНяню»
хоче і вміє контактувати з однолітками
стала використовувати в спілкуванні більше жестів і слів
почала грати самостійно, і, що дуже важливо, може досить довго грати тільки з однією іграшкою
бере участь у прибиранні іграшок
чекає своєї черги в грі, вміє слухати
освоїла відповідні віку соціальні навички (вітається, спілкується, дякує, кладе іграшки на місце, чекає своєї черги під час гри)
може концентруватися 10-15 хвилин на виконання завдання
емоційно та інтелектуально готова до самостійних занять в групі дітей без участі батьків.
ВАЖЛИВО!
Починаючи відвідувати наші заняття, дорослим дуже важливо розуміти, що крок, який робить Ваша дитина, один з найважчих у її житті. Вона виходить із «зони комфорту»: досі вона була осередком домашнього життя, навколо неї завжди були рідні дорослі, які прагнули створити «середовище виконаних бажань» малюка. Вдома завжди дитина обирала більш бажану діяльність або ту, до якої вона більше звикла. На заняттях з'являються моменти, коли малюк виконує завдання викладача або включається у колективну діяльність групи, які іноді не співпадають з власними бажаннями (хочеться малювати, а треба складати кубики, хочеться грати м'ячиком, а всі водять хоровод, хочеться йти на вулицю, а треба бути на занятті і т.ін.). У цей період з боку дорослих дуже важливі і розуміння почуттів дитини, і розуміння поставлених цілей і засобів їх досягнення. Любіть і розумійте свою дитину, але й будьте наполегливими, якщо Вашою метою є включення дитини в освітній процес, її вчасний гармонійний розвиток та її легке щасливе майбутнє.
Безкоштовний пробний день в "ЕкоНяня"
Запишіться на безкоштовний пробний день в "ЕкоНяня" і на власні очі переконайтесь на скільки у нас чудово
Made on
Tilda